Angola investuje viac ako 80 miliónov USD do prvého národného cloudu

Angola investuje viac ako 80 miliónov USD do prvého národného cloudu

Angolská vláda plánuje investovať 89 miliónov USD (83,2 milióna eur) do vybudovania angolskej národnej cloudovej infraštruktúry, školenia technikov, ukladania a zjednotenia vládnych služieb.

Projekt, ktorý je výsledkom podpísania memoranda o porozumení medzi angolskou vládou a nadnárodnou spoločnosťou Presight v decembri 2021, bol dnes predstavený v Luande na slávnostnej ceremónii za účasti ministra telekomunikácií, informačných technológií a médií Mária de Oliveiru.

Minister uviedol, že realizáciou projektu chce vláda podporiť digitálny rozvoj národného hospodárstva, lepšie vnímanie správy vecí verejných a efektívnosti štátnej správy občanmi, priblížiť občanom činnosť vlády, kultivovať miestne talenty v oblasti využívania IKT (informačných a komunikačných technológií) a cloudových služieb, ako aj vytvoriť základ pre digitálnu transformáciu celého angolského priemyslu.

„Ide o jednotný vládny cloud postavený na vládnych dátových centrách, ktorý bude poskytovať viac ako 80 služieb,“ uviedol Mário de Oliveira s tým, že projekt počíta s migráciou existujúcich aplikácií a implementáciou nových aplikácií do jednotného vládneho cloudu.

Generálny riaditeľ Národného inštitútu pre podporu informačnej spoločnosti (Infosi) André Pedro v rozhovore pre médiá uviedol, že projekt bude vytvorený v priebehu 15 mesiacov a bude ukončený medzi februárom a marcom 2024.

Pedro uviedol, že hlavné dátové centrum (v Camame) bude vybudované od základov a súčasné sekundárne dátové centrum, záložné v blízkosti Telekomunikačného inštitútu, bude zrekonštruované.

V dátových centrách, ktoré sa budú rozprestierať na ploche 5 320 metrov štvorcových, bude umiestnených 204 serverových skríň, čo podporí zníženie nákladov na elektronický komunikačný stroj angolskej vlády.

„Výstavbou tejto infraštruktúry chceme dosiahnuť zníženie počtu front na získanie elektronických služieb angolskej vlády, odstrániť obmedzenia, ktoré existovali pri získavaní služieb napríklad pri registrácii verejných súťaží,“ vysvetlil.

Generálny riaditeľ Infosi poznamenal, že prognózou vlády je uspokojiť občanov pri vyhľadávaní elektronických služieb vlády Angoly, konkrétne uľahčiť obyvateľom získavanie niektorých verejných služieb, ako sú okrem iného registrácie vo verejných súťažiach, získanie občianskeho preukazu, vydávanie cestovných pasov.

André Pedro zdôraznil, že prostredníctvom vládneho mraku chce štát maximálne znížiť problém, s ktorým sa občania stretávajú pri návšteve niektorých štátnych a dokonca aj súkromných inštitúcií, a to absenciu systému poskytovania služieb.

„Chceme ho čo najviac obmedziť a odstrániť takmer úplnú závislosť od internetového signálu pri poskytovaní elektronických verejných služieb. Predpokladá sa vytvorenie tejto súkromnej štátnej siete, prepojenie ministerských rezortov s vládnym „dátovým centrom“ a týmto spôsobom mať túto súkromnú sieť úplne oddelenú od internetových služieb,“ zdôraznil.

Cieľom projektu je podľa úradníka aj zníženie nákladov a prekrývajúcich sa investícií do budovania dátových centier, pričom poznamenal, že v súčasnosti má ministerstvo na udržanie licencie na elektronické údaje, ktoré majú byť nedotknuteľné, ročné náklady vo výške približne 15 miliónov kwanzov (27 815 eur).

Miroslava Petrovičová