Nové Upozornenie v Inkognito Režime Google Chrome

Nové Upozornenie v Inkognito Režime Google Chrome

Google Chrome, populárny webový prehliadač, je známy svojou funkciou Inkognito režimu, ktorá užívateľom umožňuje súkromnejšie prehliadanie internetu. Nedávno však spoločnosť Google oznámila aktualizáciu upozornenia pre tento režim, ktorá má používateľov lepšie informovať o tom, čo Inkognito režim skutočne znamená pre ich súkromie.

Aktualizované upozornenie, ktoré bolo pridané do vývojárskej verzie Chrome Canary, jasne uvádza, že aj keď iní užívatelia toho istého zariadenia neuvidia vašu aktivitu, Google a webové stránky tretích strán môžu stále zbierať údaje o vašom prehliadaní. Táto zmena prichádza v čase, keď sa Google pripravuje na urovnanie hromadnej žaloby, ktorá spoločnosť obviňuje z porušovania súkromia v súvislosti s režimom Inkognito.

Hoci technologicky zdatní užívatelia už vedia, že súkromné režimy v webových prehliadačoch zabraňujú ukladaniu niektorých údajov na zariadení, nezabraňujú sledovaniu zo strany webových stránok alebo poskytovateľov internetových služieb. Mnohí ďalší užívatelia však nemusia presne chápať, čo Inkognito režim robí, a preto by im špecifické upozornenie mohlo pomôcť lepšie pochopiť jeho obmedzenia.

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je Inkognito režim?
Inkognito režim je súkromný režim prehliadania v Google Chrome, ktorý neukladá históriu prehliadania, cookies a údaje zadané do formulárov na zariadení.

Zabraňuje Inkognito režim sledovaniu mojej aktivity?
Nie úplne. Inkognito režim zabraňuje ukladaniu niektorých údajov na vašom zariadení, ale nezabraňuje zbieraniu údajov webovými stránkami a službami, vrátane Google.

Kedy bude aktualizované upozornenie pridané do stabilnej verzie Chrome?
Google neuviedol konkrétny dátum, ale aktualizácia sa objavila v Chrome Canary, čo naznačuje, že by mohla byť čoskoro implementovaná aj do stabilnej verzie.

Je táto zmena súčasťou urovnanie žaloby proti Google?
Aktualizácia sa objavila v čase, keď sa Google pripravuje na urovnanie hromadnej žaloby, ale spoločnosť neposkytla konkrétne informácie o tom, či je zmena priamo súvisiaca s urovnaním.

Vysvetlenie použitých pojmov

  • Inkognito režim: Funkcia webového prehliadača, ktorá umožňuje súkromnejšie prehliadanie internetu tým, že neukladá určité údaje na zariadení užívateľa.
  • Cookies: Malé súbory, ktoré webové stránky ukladajú na vašom zariadení, aby si pamätali informácie o vašej návšteve.
  • Hromadná žaloba: Právny spor, kde skupina ľudí s podobnými nárokmi podáva žalobu proti jednej strane.
  • Google Chrome Canary: Vývojárska verzia prehliadača Google Chrome, ktorá je určená pre testovanie nových funkcií pred ich uvedením do stabilnej verzie.

Samuel Valach