Kto vidí, čo robím v režime inkognito?

Kto vidí, čo robím v režime inkognito?

Anonymný režim, známy aj ako incognito režim v internetovom prehliadači Google Chrome, je nástroj, ktorý umožňuje používateľom surfovať po internete s vyššou úrovňou súkromia. Tento režim je navrhnutý tak, aby neuchovával informácie o navštívených stránkach, cookies alebo dáta zadané do formulárov na lokálnom zariadení. Vďaka tomu, keď používateľ zatvorí všetky okná incognito, žiadne informácie o prehliadaní nie sú uložené a nie sú prístupné iným osobám, ktoré by mohli používať to isté zariadenie.

Ako funguje anonymný režim

Pri otvorení nového okna v anonymnom režime sa vytvorí nová prehliadacia relácia, ktorá je od tohto momentu izolovaná od hlavnej relácie prehliadača. Všetky okná otvorené v tomto režime sú súčasťou tejto izolovanej relácie. Po zatvorení všetkých okien incognito sa relácia ukončí a všetky súvisiace údaje sú vymazané.

Čo anonymný režim nezaručuje

Je dôležité si uvedomiť, že anonymný režim nezaručuje úplnú anonymitu. Stránky, ktoré používateľ navštívi, môžu stále sledovať jeho aktivitu, ak sa prihlási do svojho účtu. Okrem toho, školy, zamestnávatelia alebo poskytovatelia internetových služieb môžu mať možnosť sledovať aktivitu používateľa, aj keď používa anonymný režim.

FAQ

Čo je anonymný režim?
Anonymný režim je funkcia prehliadača, ktorá umožňuje prehliadanie internetu bez ukladania informácií o navštívených stránkach na lokálne zariadenie.

Sú moje údaje v anonymnom režime úplne súkromné?
Nie, anonymný režim nezaručuje úplnú anonymitu. Vaša aktivita môže byť sledovaná stránkami, ktoré navštívite, a môže byť viditeľná pre školy, zamestnávateľov alebo poskytovateľov internetových služieb.

Čo sa stane s mojimi údajmi, keď zatvorím okná anonymného režimu?
Keď zatvoríte všetky okná anonymného režimu, všetky údaje a cookies spojené s touto reláciou sú vymazané a nie sú už viac prístupné.

Vysvetlenie použitých pojmov

  • Cookies: Malé dátové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na vašom zariadení, aby si pamätali informácie o vašej interakcii.
  • Prehliadacia relácia: Obdobie, počas ktorého prehliadač uchováva informácie o vašej aktivite na internete.
  • Poskytovateľ internetových služieb (ISP): Spoločnosť, ktorá poskytuje prístup k internetu a môže sledovať vašu online aktivitu.

Daniel Sedlák