Bude mať S24 satelitnú konektivitu?

Bude mať S24 satelitnú konektivitu?

Podľa najnovších správ sa zdá, že Samsung Galaxy S24 Ultra, očakávaná vlajková loď spoločnosti Samsung, nebude obsahovať satelitné pripojenie, ktoré bolo predtým avizované. Táto funkcia mala umožniť používateľom komunikovať v núdzových situáciách, keď nie sú dostupné tradičné mobilné siete. Napriek tomu, že satelitné pripojenie bolo predstavené v iPhone 14 spoločnosti Apple a očakávalo sa, že Samsung pôjde podobnou cestou, najnovšie informácie naznačujú, že spoločnosť sa rozhodla túto funkciu nezahrnúť do svojho nadchádzajúceho modelu.

FAQ:

 1. Čo je satelitné pripojenie?
  Satelitné pripojenie umožňuje zariadeniam komunikovať prostredníctvom satelitov, čo je užitočné najmä v oblastiach, kde nie sú dostupné tradičné mobilné siete.
 2. Prečo je satelitné pripojenie dôležité?
  Satelitné pripojenie môže byť kľúčové v núdzových situáciách, ako sú prírodné katastrofy alebo keď sa osoba nachádza mimo dosahu mobilných sietí.
 3. Bude mať Samsung Galaxy S24 Ultra satelitné pripojenie?
  Podľa najnovších správ nebude Samsung Galaxy S24 Ultra obsahovať satelitné pripojenie.
 4. Aké sú alternatívy satelitného pripojenia?
  Alternatívy zahŕňajú používanie tradičných mobilných sietí, Wi-Fi, alebo iných foriem bezdrôtového pripojenia, kde sú dostupné.

Vysvetlenie použitých pojmov:

 • Vlajková loď: Výraz používaný na označenie najvýkonnejšieho a technologicky najpokročilejšieho produktu spoločnosti.
 • Núdzové situácie: Situácie, kde je ohrozený život, zdravie alebo majetok a je potrebná okamžitá pomoc.
 • Mobilné siete: Bezdrôtové siete používané na poskytovanie telekomunikačných služieb ako hlasové volania a dátové prenosy.

Tento nový vývoj môže byť pre niektorých zákazníkov sklamaním, najmä pre tých, ktorí očakávali, že budú môcť využívať satelitné pripojenie v odľahlých alebo ťažko dostupných oblastiach. Napriek tomu, Samsung pravdepodobne ponúkne iné inovatívne funkcie, ktoré udržia jeho pozíciu na trhu mobilných zariadení.

Samuel Valach