Apple zažíva najdlhší pokles príjmov za viac ako dve desaťročia

Apple zažíva najdlhší pokles príjmov za viac ako dve desaťročia

Aj keď spoločnosť Apple v tomto roku prekročila hodnotu 3 bilióny dolárov a stala sa tak najhodnotnejšou spoločnosťou na svete, jej finančné výsledky za rok 2023 neboli najúspešnejšie. Podľa najnovších správ zaznamenala Apple najdlhší pokles príjmov za posledných 22 rokov, pričom sa očakáva, že v roku 2024 ju čaká viacero výziev.

V priebehu štyroch po sebe idúcich štvrťrokov spoločnosť hlásila klesajúce tržby, ale napriek tomu dosiahla celkový príjem 383 miliárd dolárov za fiškálny rok 2023. Ak sa pozrieme na výkonnosť akcií Apple, zistíme, že akcie tejto spoločnosti so sídlom v Cupertine vzrástli o 49 percent, čo je však menej v porovnaní s konkurenciou. Akcie spoločnosti NVIDIA sa viac ako ztrojnásobili a Meta sa takmer zdvojnásobila s rastom takmer 200 percent. Amazon zaznamenal nárast o 83 percent, zatiaľ čo akcie Alphabetu a Microsoftu vzrástli o 59 percent, resp. 57 percent.

Napriek týmto ziskom Apple vygenerovala úctyhodných 383 miliárd dolárov príjmov za fiškálny rok 2023 a zisk 97 miliárd dolárov. Niektoré údaje tiež naznačujú, že Apple čelí spomaľujúcej sa svetovej ekonomike, pričom predaj hardvéru klesá každým štvrťrokom. V roku 2023 dosiahla divízia iPad spoločnosti príjmy 28,3 miliardy dolárov, čo je pokles o 3,4 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Často kladené otázky (FAQ)

Čo znamená „fiškálny rok“?
Fiškálny rok je účtovné obdobie, ktoré môže, ale nemusí zodpovedať kalendárnemu roku a je používané vládami a podnikmi na účely účtovníctva a zostavovania finančných výkazov.

Ako sa meria výkonnosť akcií spoločnosti?
Výkonnosť akcií sa meria percentuálnym nárastom alebo poklesom ceny akcie v určitom časovom období, čo odráža trhovú hodnotu spoločnosti a investorovu dôveru v jej budúci výkon.

Prečo je dôležitý celkový príjem spoločnosti?
Celkový príjem spoločnosti je dôležitý, pretože poskytuje prehľad o veľkosti a zdraví podniku, ako aj o jeho schopnosti generovať peniaze z predaja produktov a služieb.

Vysvetlenie použitých pojmov

Príjem
Príjem je celková suma peňazí získaná spoločnosťou za predaj tovaru alebo služieb pred odpočítaním akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov.

Trhová kapitalizácia
Trhová kapitalizácia je celková trhová hodnota všetkých akcií spoločnosti, ktorá sa vypočíta vynásobením aktuálnej ceny akcie počtom všetkých vydaných akcií.

Spomaľujúca sa ekonomika
Spomaľujúca sa ekonomika odkazuje na obdobie, keď tempo ekonomického rastu klesá, čo môže mať za následok nižšiu spotrebiteľskú dôveru a znížený predaj pre podniky.

Daniel Sedlák