Aký je trend na trhu so slúchadlami?

Aký je trend na trhu so slúchadlami?

Slúchadlá sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Či už počúvame hudbu, sledujeme filmy alebo komunikujeme so svetom, slúchadlá nám poskytujú súkromie a kvalitný zvuk. Ale aký je trh so slúchadlami na Slovensku a aké sú jeho trendy?

Rast trhu so slúchadlami na Slovensku

Podľa štatistík sa očakáva, že trh so slúchadlami na Slovensku porastie o 0,79% a objem sa zvýši o 0,7% v roku 20241. E-commerce trh so slúchadlami na Slovensku by mal dosiahnuť obrat 9,6 milióna dolárov do roku 2023, čo predstavuje odhadovaný rast o 18% v porovnaní s rokom 20222.

Vplyv COVID-19 na trh so slúchadlami

Pandémia COVID-19 mala významný vplyv na trh so slúchadlami. Zmenila spôsob, akým ľudia pracujú, študujú a trávia voľný čas, čo viedlo k zvýšenému dopytu po slúchadlách3.

Export slúchadiel zo Slovenska

Slovensko je významným hráčom na globálnom trhu so slúchadlami. V roku 2021 exportovalo slúchadlá a mikrofóny v hodnote 315 miliónov dolárov, čím sa stalo 23. najväčším exportérom týchto produktov na svete4.

Kľúčoví hráči na trhu so slúchadlami

Medzi kľúčových hráčov na trhu so slúchadlami patrí Sennheiser, Sony, Shure, JVC, Skullcandy, Philips, Bose a Beats Electronics5.

Často kladené otázky

1. Aký je odhadovaný rast trhu so slúchadlami na Slovensku?

Očakáva sa, že trh so slúchadlami na Slovensku porastie o 0,79% a objem sa zvýši o 0,7% v roku 20241.

2. Aký bol vplyv COVID-19 na trh so slúchadlami?

Pandémia COVID-19 zmenila spôsob, akým ľudia pracujú, študujú a trávia voľný čas, čo viedlo k zvýšenému dopytu po slúchadlách3.

3. Kto sú kľúčoví hráči na trhu so slúchadlami?

Medzi kľúčových hráčov na trhu so slúchadlami patrí Sennheiser, Sony, Shure, JVC, Skullcandy, Philips, Bose a Beats Electronics5.

Vysvetlenie použitých pojmov

E-commerce: Elektronický obchod, ktorý umožňuje spotrebiteľom nakupovať produkty alebo služby online.

Export: Predaj tovaru alebo služieb z jednej krajiny do druhej.

Dopyt: Množstvo tovaru alebo služby, ktoré sú spotrebitelia ochotní a schopní kúpiť za určitú cenu.

Rast trhu: Zvýšenie veľkosti trhu, či už v dôsledku zvýšeného dopytu, zvýšenej spotreby alebo zvýšenia cien.

Miroslava Petrovičová