Apple zvažoval a zamietol prechod na DuckDuckGo namiesto Google

Apple zvažoval a zamietol prechod na DuckDuckGo namiesto Google

Apple Inc. viedol rokovania s DuckDuckGo o náhrade vyhľadávača Google od spoločnosti Alphabet Inc. ako predvoleného vyhľadávača pre súkromný režim prehliadača Safari, ale nakoniec túto myšlienku zamietol1. Detaily týchto rokovaní, ako aj diskusie o kúpe vyhľadávača Bing od spoločnosti Microsoft Corp. v rokoch 2018 a 2020, boli odhalené v súdnych záznamoch1.

Rokovania s DuckDuckGo

Podľa svedectva generálneho riaditeľa DuckDuckGo Gabriela Weinberga sa v rokoch 2018 a 2019 uskutočnilo približne 20 stretnutí a telefonátov s výkonnými pracovníkmi spoločnosti Apple, vrátane šéfa prehliadača Safari, o tom, že by sa DuckDuckGo stalo predvoleným vyhľadávačom pre súkromný prehliadač1. Weinberg uviedol, že si myslel, že Apple túto funkciu spustí, keďže do Safari integrovalo niekoľko ďalších technológií DuckDuckGo zameraných na ochranu súkromia1.

Postoj Apple k DuckDuckGo

Avšak John Giannandrea, ktorý sa v roku 2018 pripojil k spoločnosti Apple ako šéf vyhľadávania, uviedol, že podľa jeho vedomostí Apple neuvažoval o prechode na DuckDuckGo1. V e-maile z februára 2019 iným výkonným pracovníkom spoločnosti Apple Giannandrea napísal, že prechod na DuckDuckGo pre súkromné prehliadanie v Safari je „pravdepodobne zlý nápad“1.

Možný prechod na Bing

Na rozdiel od svojich komentárov o DuckDuckGo Giannandrea uviedol, že generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook ho požiadal, aby v roku 2018 hovoril s výkonnými pracovníkmi spoločnosti Microsoft o možnom použití vyhľadávača Bing pre Safari1. Spoločnosti viedli sériu stretnutí na jeseň 2018 a znova okolo Vianoc v roku 2020, aby diskutovali o spoločnom podniku alebo možnom predaji Bing spoločnosti Apple1.

Výsledkom týchto rokovaní bolo, že Apple skúmal výsledky vyhľadávania Bing v porovnaní s Google1. Štúdia z mája 2021 zistila, že Google poskytoval lepšie výsledky všade, okrem anglických informácií o vyhľadávaní na stolných počítačoch, kde sa výsledky Bing rovnali výsledkom Google1.

Daniel Sedlák