Skúmanie narastajúceho ohrozenia kybernetickými útokmi na zdravotnícke inštitúcie

Skúmanie narastajúceho ohrozenia kybernetickými útokmi na zdravotnícke inštitúcie

Kybernetické útoky v zdravotníckych inštitúciách neustále narastajú, hlavne kvôli veľkému množstvu údajov o pacientoch, ktoré uchovávajú, a ich prepojeným systémom. Tieto útoky predstavujú významné ohrozenie bezpečnosti a dôvernosti citlivých informácií. Zameranie sa na nemocnice sa stalo čoraz atraktívnejším pre kyberzločincov kvôli možnému prístupu k zdravotným záznamom pacientov, finančným údajom a informáciám o poistení.

Podľa nedávnych zistení kybernetických odborníkov sa v africkej oblasti objavila výrazná návalovitosť týždenných kybernetických útokov, pričom organizácie čelia priemerne 1 987 útokom. Nedostatok robustnej digitálnej bezpečnostnej infraštruktúry v Afrike zanechal mnohé inštitúcie zraniteľné voči zlomyseľným aktivitám ako hackovanie a phishing. Približne 90% podnikov v Afrike prevádzkuje bez dostatočných opatrení kybernetickej bezpečnosti, čo ich robí ľahkými cieľmi pre kybernetické hrozby.

Odborníci zdôrazňujú naliehavú potrebu, aby zdravotnícke inštitúcie dávali prioritu komplexnému školeniu v oblasti bezpečnostného povedomia na posilnenie svojej obrany proti útokom typu phishing a sociálnej inžinierii. Tieto inštitúcie môžu zlomiť zlý cyklus padania za obeť útokom ransomware tým, že dajú zamestnancom potrebné znalosti a budú kultivovať bezpečnostne orientovanú kultúru. Je nevyhnutné, aby tieto inštitúcie investovali do preventívnych opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti na ochranu pacientskych údajov a kritických systémov pred kybernetickými zločincami.

Miroslava Petrovičová