Revolutionizing digitálnu bezpečnosť v Ázijsko-pacifickom regióne.

Revolutionizing digitálnu bezpečnosť v Ázijsko-pacifickom regióne.

V dôležitej spolupráci sa ASEAN Japan Cyber Security Community Alliance (AJCCA) a Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) spojili silami s cieľom posilniť digitálnu bezpečnosť a podporiť inovácie v Ázijsko-pacifickom regióne. Prostredníctvom tohto partnerstva sa odborné vedomosti v kybernetickej bezpečnosti od AJCCA spoja s trhovým vplyvom ASOCIO na posilnenie kybernetického prostredia a vytvorenie nových obchodných príležitostí v regióne.

Táto stratégická aliancia predstavuje významný milný kameň v digitálnom transformačnom procese regiónu. Spojením priemyslu, vlády a akademickej obce sú ASOCIO a AJCCA zaviazané k budovaniu bezpečného a udržateľného digitálneho prostredia, ktoré prinesie výhody podnikom aj jednotlivcom.

ASOCIO, dobre etablovaná federácia ICT zastupujúca 24 ekonomík v regióne Ázie a Tichomoria, má dlhodobú históriu podpory obchodu a spolupráce v odvetví výpočtovej techniky. Na druhej strane AJCCA, konsorcium kybernetických komunít z oblasti ASEAN a Japonska, predstavuje príklad cezhraničnej spolupráce pri posilňovaní bezpečnostných opatrení a rozvíjaní odolného digitálneho ekosystému.

Vzhľadom na to, že Ázijsko-pacifická oblasť usiluje o bezpečnejšiu a spojenejšiu digitálnu budúcnosť, partnerstvo medzi AJCCA a ASOCIO stanovuje príklad pre podporu inovácií, spolupráce a rastu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytovania služieb v oblasti ICT.

Časté otázky o Stratégickej spolupráci medzi ASEAN Japan Cybersecurity Community Alliance (AJCCA) a ASOCIO:

1. Aká je spolupráca medzi AJCCA a ASOCIO?
Spolupráca medzi ASEAN Japan Cyber Security Community Alliance (AJCCA) a Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) má za cieľ posilniť digitálnu bezpečnosť a podporiť inovácie v Ázii a na Tichomorskom pobreží.

2. Aké sú hlavné ciele tejto strategickej aliancie?
Strategické spojenie sa snaží združiť priemysel, vládu a akademickú obec s cieľom vybudovať bezpečné a udržateľné digitálne prostredie, ktoré prospieva podnikom a jednotlivcom v regióne.

3. Ako prispieva ASOCIO k partnerstvu?
ASOCIO, zastupujúca 24 ekonomík v oblasti Ázie a Tichomoria, má historiu podpory obchodu a spolupráce v odvetví výpočtovej techniky a prináša cenný trhový vplyv do partnerstva.

4. Akú úlohu zohráva AJCCA v partnerstve?
AJCCA, konsorcium kybernetických komunít z oblasti ASEAN a Japonska, sa zameriava na posilňovanie bezpečnostných opatrení a podporu cezhraničnej spolupráce pri budovaní odolného digitálneho ekosystému.

Definície:
AJCCA: ASEAN Japan Cybersecurity Community Alliance, konsorcium kybernetických komunít z oblasti ASEAN a Japonska.
ASOCIO: Asian-Oceanian Computing Industry Organization, ICT federácia zastupujúca 24 ekonomík v regióne Ázie a Tichomoria.

Súvisiace odkazy:
ASEAN Japan Cybersecurity Community Alliance
Asian-Oceanian Computing Industry Organization

Daniel Sedlák