Posilňovanie národov prostredníctvom spoločných kybernetických bezpečnostných iniciatív.

Posilňovanie národov prostredníctvom spoločných kybernetických bezpečnostných iniciatív.

Saudská Arábia nedávno zdôraznila kritickú potrebu, aby národy dávali prioritu zosilňovaniu opatrení kybernetickej bezpečnosti s cieľom podporiť bezpečné a odolné digitálne prostredie priaznivé pre rast a prosperitu. Výzvu k akcii predniesol Abdulaziz Al-Wasel, veľvyslanec Saudskej Arábie pri OSN, počas diskusie v Bezpečnostnej rade OSN o nových kybernetických hrozbách.

Al-Wasel opísal pokrok Saudskej Arábie v kybernetickej bezpečnosti a zdôraznil dynamickú a komplexnú národnú stratégiu zakotvenú v rámcovom pláne Saudskej vízie 2030. Táto stratégia je charakterizovaná kombináciou centralizovanej správy a decentralizovanej operačnej kapacity, ktorá je dohľadávaná domácimi orgánmi. Významné úspechy dosiahnuté v dôsledku týchto snáh zahŕňajú to, že Saudská Arábia obsadila druhé miesto globálne v Indexe kybernetickej bezpečnosti v roku 2020 a získala prvé miesto v rebríčkoch Svetového ročenky konkurencieschopnosti 2024.

S cieľom ďalej upevniť svoje záväzky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, v roku 2017 Saudská Arábia založila Národný inštitút pre kybernetickú bezpečnosť a v roku 2020 iniciovala Globálne fórum pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré slúži ako dôležitá medzinárodná platforma na diskusiu o strategických otázkach kybernetickej bezpečnosti. Tieto iniciatívy vyústili v založenie Nadácie Medzinárodného fóra pre kybernetickú bezpečnosť v Rijáde po aktívnej účasti viac ako 120 krajín.

Navrhovaním vytvorenia špeciálnej ministeriálnej komisie pre kybernetickú bezpečnosť pod Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive a iniciovaním Rady pre ministrov arabskej kybernetickej bezpečnosti so sídlom v Rijáde, Saudská Arábia nielenže podporila regionálnu spoluprácu, ale aj uľahčila globálne cvičenia na budovanie kapacít, ktoré prospeli viac ako 40 štátom a organizáciám.

Samuel Takáč