Posilnenie národnej bezpečnosti proti novým hrozbám

Posilnenie národnej bezpečnosti proti novým hrozbám

Ministerstvo vnútra Spojených štátov (DHS) zvyšuje úsilie o ochranu kritických infraštruktúr ako odpoveď na zmenjúcu sa hrozivú krajinu. Namiesto zamerania sa výlučne na Čínu ako hlavné obavy, DHS teraz prijíma multifunkčný prístup na zvládanie rôznych nových rizík.

DHS identifikoval nevyhnutnú potrebu riadiť sa rozvíjajúcimi hrozbami, ktoré predstavujú umelej inteligencie a nové technológie. Okrem toho oddelenie prijíma preventívne kroky na zmiernenie zraniteľností globálneho dodávateľského reťazca a pripravenie sa na dopady zmeny klímy na odolnosť kritických infraštruktúr.

Pri uznaní dôležitosti obrany proti kybernetickým hrozbám štátnych aktérov, ako je Čína, rozširuje DHS svoj záber na zahŕňanie aj iných potenciálnych rizík ako sú „sivá zóna“ aktivity, tradičné špionážne aktivity a vnútorné hrozby. Tento rozšírený pohľad si kladie za cieľ posilniť národnú bezpečnosť predchádzaním a čelí hrozbám z rôznych zdrojov.

Prostredníctvom strategických akčných plánov a spolupráce skúma DHS možnosti na zlepšenie obchodných vzťahov s spojencami ako India a Taiwan a zároveň posilňuje obranu proti zlomyseľným kybernetickým aktivitám. Ministerstvo tiež využíva svoj imigračný vykonávací aparát na identifikáciu a odstraňovanie jednotlivcov zapojených do nezákonných aktivít ohrozujúcich národnú bezpečnosť.

Pri obohacovaní komplexnou a perspektívnou stratégiou DHS aktívne pracuje na zabezpečení kritických infraštruktúr a ochrane národných záujmov vo vzrastajúcom zložitom prostredí hrozieb.

Martin Baláž