Kybernetické útoky narušujú predajcov áut po celé Severnej Amerike

Kybernetické útoky narušujú predajcov áut po celé Severnej Amerike

Nedávne kybernetické útoky zamerané na spoločnosť CDK Global, popredného poskytovateľa softvéru pre predajcov automobilov, vyvolali v Severnej Amerike vlnu šoku v automobilových predajniach. Miesto spoliehania sa na softvér sa predajcovia teraz vrátili k tradičným metódam s perom a papierom na vykonávanie svojich činností po tomto digitálnom potresení.

V reakcii na tieto útoky sa hlavné automobilové spoločnosti ako Group 1 Automotive Inc., Lithia Motors a AutoNation rýchlo prispôsobili implementovaním alternatívnych procesov na zabezpečenie trvacej kontinuity svojich obchodných operácií. Napriek výzvam spojeným s výpadkami sa spoločnosti ako Stellantis, Ford a BMW podarilo udržať svoje predajné operácie aj v strese.

Zákazníci sú vyzývaní, aby sa chránili tým, že budú pravidelne sledovať svoje úverové aktivity a budú opatrní na potenciálne podvodné e-maily (phishing) po týchto kybernetických udalostiach.

Spoločnosť CDK Global intenzívne pracuje na obnove svojich systémov, proces, ktorý sa očakáva, že potrvá niekoľko dní. Spoločnosť zahájila dôkladné vyšetrovanie kybernetických útokov, pričom do procesu zahrnula odborníkov tretích strán a národné bezpečnostné agentúry, aby efektívne zvládla situáciu.

Časté otázky:

Ktoré nedávne kybernetické útoky zasiahli spoločnosť CDK Global?
Nedávne kybernetické útoky zasiahli spoločnosť CDK Global, popredného poskytovateľa softvéru pre predajcov automobilov.

Ako reagujú autobazáry na tieto útoky?
Autobazáry sa v reakcii na kybernetické útoky vrátili k tradičným metódam s perom a papierom na vykonávanie svojich operácií.

Ktoré hlavné automobilové spoločnosti sa prispôsobili na zabezpečenie trvacej kontinuity obchodných činností?
Hlavné automobilové spoločnosti ako Group 1 Automotive Inc., Lithia Motors a AutoNation sa rýchlo prispôsobili implementovaním alternatívnych procesov.

Ako sa spoločnosti ako Stellantis, Ford a BMW dokázali udržať svoje operácie?
Napriek výzvam spojeným s kybernetickými útokmi sa spoločnosti ako Stellantis, Ford a BMW podarilo udržať svoje predajné operácie aj v strese.

Ako sa môžu zákazníci chrániť po týchto kybernetických udalostiach?
Zákazníci sú vyzývaní, aby sa chránili tým, že budú pravidelne sledovať svoje úverové aktivity a budú opatrní na potenciálne podvodné e-maily (phishing).

Definície:
Kybernetické útoky: Neoprávnený prístup k počítačovým systémom alebo sieťam s malígnym zámerom.
Podvodné e-maily (phishing): Podvodné pokusy získania citlivých informácií, ako sú heslá alebo čísla kreditných kariet, pričom sa vydávajú za dôveryhodný subjekt v elektronickej komunikácii.

Súvisiace odkazy:
CDK Global

Samuel Takáč