Spoločnosť Pokémon Company vyšetruje hru Palworld

Spoločnosť Pokémon Company vyšetruje hru Palworld

Spoločnosť Pokémon Company, ktorá stojí za obľúbenou franšízou Pokémon, oznámila, že začne vyšetrovanie hry Palworld. Táto hra, ktorá si získala obrovskú popularitu a predala sa v počte 8 miliónov kópií za menej ako šesť dní, čelí obvineniam z porušovania duševného vlastníctva Pokémon Company. Hoci spoločnosť v oficiálnom vyhlásení neuviedla meno hry Palworld priamo, je zrejmé, že sa týka práve nej.

Pokémon Company uviedla, že neudelila žiadne povolenie na použitie svojho duševného vlastníctva alebo aktív v hre vydané inou spoločnosťou v januári 2024. Vyšetrovanie má za cieľ zistiť a prijať primerané opatrenia voči akýmkoľvek činom, ktoré porušujú práva na duševné vlastníctvo súvisiace s Pokémonmi.

Hra Palworld, ktorá je survival hrou, obsahuje postavy zvané Pals, ktoré sú podľa niektorých názorov príliš podobné existujúcim Pokémonom. Tento fakt vyvolal diskusie o tom, či je správne hru Palworld označovať za napodobeninu Pokémonov.

Pokémon Company už začala konať proti modderom, ktorí nahradili postavy v Palworlde Pokémonmi, a platforma Nexus Mods dokonca uviedla, že nebude hostiť mody pre Palworld z obavy pred právnym tímom spoločnosti Nintendo.

Napriek týmto problémom je Palworld nesporným hitom a redakcia IGN ju označila za „výbornú“ vo svojom súčasnom stave. V budúcnosti sa očakávajú aktualizácie hry, ktoré prinesú PvP, raidové bossy a nové ostrovy.

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je Palworld?
Palworld je survival hra, ktorá obsahuje postavy zvané Pals, ktoré sú podobné Pokémonom.

Prečo vyšetruje Pokémon Company hru Palworld?
Pokémon Company vyšetruje hru Palworld kvôli obvineniam, že hra porušuje ich duševné vlastníctvo, najmä vzhľadom na podobnosť medzi Pals a Pokémonmi.

Koľko kópií hry Palworld sa predalo?
Hra Palworld sa predala v počte 8 miliónov kópií za menej ako šesť dní.

Čo znamená, že hra je „výborná“ podľa IGN?
Redakcia IGN hodnotila hru Palworld ako „výbornú“, čo znamená, že hra je kvalitná a zábavná vo svojom súčasnom stave.

Vysvetlenie použitých pojmov

Duševné vlastníctvo
Práva, ktoré chránia tvorbu mysle, ako sú patenty, autorské práva, ochranné známky a obchodné tajomstvá.

Modder
Osoba, ktorá upravuje hry alebo ich časti, často s cieľom zlepšiť alebo zmeniť hrateľnosť alebo vizuálne aspekty hry.

PvP (Player versus Player)
Typ hry alebo herného módu, kde hráči súperia proti sebe, namiesto toho, aby súperili proti počítačom riadeným postavám.

Daniel Sedlák