Kritické núdzové dierky v Chrome a všetkých operačných systémoch Apple: Aktualizácia od Google

Kritické núdzové dierky v Chrome a všetkých operačných systémoch Apple: Aktualizácia od Google

Google nedávno oznámil, že vydáva aktualizáciu, ktorá opravuje sedem zraniteľností v prehliadači Chrome. Jednou z nich bola núdzová dierka, čo znamená, že Google sa o nej dozvedel až po tom, ako boli už dostupné využitia v praxi. Google neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti týkajúce sa tejto núdzovej dierky1.

Čo je núdzová dierka?

Núdzová dierka, alebo v angličtine „zero-day“, je chyba v softvéri, ktorá je známa útočníkom, ale vývojári softvéru o nej ešte nevedia. Táto chyba môže byť využitá na neoprávnený prístup k systémom alebo dátam.

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je núdzová dierka?
Núdzová dierka je chyba v softvéri, ktorá je známa útočníkom, ale vývojári softvéru o nej ešte nevedia. Táto chyba môže byť využitá na neoprávnený prístup k systémom alebo dátam.

Prečo je núdzová dierka nebezpečná?
Núdzová dierka je nebezpečná, pretože umožňuje útočníkom vniknúť do systému a získať prístup k citlivým informáciám alebo dokonca prebrať kontrolu nad systémom.

Ako môžem chrániť svoj systém pred núdzovými dierkami?
Najlepším spôsobom, ako chrániť svoj systém pred núdzovými dierkami, je pravidelne aktualizovať všetok softvér, vrátane operačného systému a aplikácií. Aktualizácie často obsahují opravy chýb, ktoré môžu zahrňovať núdzové dierky.

Miroslava Petrovičová