Určite budeš so mnou súhlasiť ak poviem, že v dnešnej dobe nie je vôbec ľahké nájsť šťastie. Veľa ľudí dokonca hľadá samotný význam tohto slova. Skrátka žijeme vo svete, v ktorom sa snažíme dať všetkému nejaký význam, každú vec nejak ohodnotiť a “onálepkovať”. No často si neuvedomujeme, že sú to práve tie najjednoduchšie činnosti, ktoré nás robia šťastnými. Preto by sme mali aspoň pár hodín z dňa venovať veciam, ktoré nás napĺňajú a pri ktorých sme schopní vnímať podstatu nášho vnútorného bytia. Inak povedané… rob len tie veci, ktoré ťa napĺňajú a cítiš sa pri nich šťastný. Tak znie pravidlo prvé, no čo ak…

„Väčšina ľudí je šťastná do takej miery, ako sa rozhodli byť šťastní.”

Nie vždy to budú veci, ktoré ťa budú baviť a to hlavne zo začiatku. No napriek tomu, či už nám veríš alebo nie, si ich postupným budovaním svojho návyku zamiluješ. A začni tým, že veci nebudeš posudzovať podľa svojich, predom stanovených, názorov a predsudkov. Nesnaž sa ich pochopiť, skrátka ich vnímaj také, aké sú a snaž sa z nich vyťažiť maximum… Určite ich nájdeš zopár aj v našom článku, avšak postupom času ich začneš vnímať ako niečo bez čoho jednoducho nedokážeš žiť, ako niečo vďaka čomu sa tvoj život stane zmysluplnejším a bohatším. Tak tu sú:

#1: Každý deň si vyhraď aspoň 1 offline hodinku

Prispôsob si tento čas tak, aby sa pre teba nestal obmedzujúcim. Ideálny je na to práve večer s tým, že tú hodinku môžeš predĺžiť aj na 2-3 bez akéhokoľvek modrého žiarenia pred spaním. V tomto prípade je hlavný účel sústrediť sa na reálne situácie, pretože je to práve novodobá technológia, ktorá má tendenciu nás doslova vytláčať z prítomného okamihu, čo môže byť v niektorých prípadoch kontraproduktívne . Dôležitým faktorom totiž je nepremeškať žiadnu dôležitú situáciu, možno príležitosť. Tak nezabúdaj: žiadne tele­fo­náty, žiadne SMS, maily, či sociálne siete.

„Život neúspešného človeka sa skladá z reťazca nevyužitých príležitostí.”

#2: Začni sa viac veno­vať číta­niu

V tomto prípade bude najlepšie stanoviť si limit – prečítam minimálne 1-2 knihy každé dva týždne. A ak sa čítaniu budeš venovať minimálne tu 1 spomínanú hodinu pred spánkom, dosiahnutie tejto méty by nemal byť pre teba žiaden problém. Cie­ľom je, aby si roz­ší­ril svoje obzory, svoju slovnú zásobu a urobil niečo pre seba. Ak chceš spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným, môžeš čítať naprí­klad počas svojho „off­line času“ — rutinnú udalosť si tak vytvoríš hneď z dvoch návykov súčasne. Čítaj aj vo voľnom čase… nie len keď to od teba vyžadujú okolnosti.

„Nedovoľ škole, aby stála v ceste tvojmu vzdelaniu.”

#3: Vyhraď si čas na to, čo ti robí radosť

Stanov si, že popri všetkých povinnostiach a úlohách sa budeš aspoň pár minút denne venovať tvojím záľubám, činnostiam, ktoré ťa napĺňajú. A je len na tebe, či si pôj­deš zabe­hať, či si kúpiš novú knihu, alebo či nav­ští­viš nejaké miesto, na ktoré si sa už dávno chcel pozrieť. Nie­lenže zapla­víš svoje telo endor­fínmi, ale dosta­neš sa aj z neprí­jem­nej rutiny, ktorá je naj­väč­ším zabi­ja­kom kre­a­ti­vity a nových nápa­dov.

„Naozajstné šťastie sa ukrýva v jednoduchých, zdanlivo nezaujímavých veciach.”

#4: Medituj, cvič a potom si uži zbytok dňa

Cvičenie tu nie je len na to, aby sme si vylepšili svoj fyzický zovňajšok. Prináša so sebou aj zlepšenie tvojej mentálnej stránky, hlavne nárast pocitu šťastia a sebadôvery. K lepšiemu mentálnemu zdraviu však prispieva aj meditácia. Počas meditácie budeš mať príležitosť a dostatok času sústrediť sa na prítomnosť. Nemusíš začínať hneď s pol hodinou meditácie denne. Na začiatok úplne postačí, ak venuješ pár minút sústredeniu sa na akýkoľvek predmet. Nesnaž sa ho hodnotiť, nepremýšľaj nad tým… vnímaj jeho vnútornú esenciu a vychutnávaj si daný moment.

„Buď v kľude. Pozoruj. Načúvaj. Buď prítomný.”

zdroj: pexels.com

(Visited 224 times, 1 visits today)

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *