Revolúcia v interakcii s umelou inteligenciou: ChatGPT teraz hovorí

Revolúcia v interakcii s umelou inteligenciou: ChatGPT teraz hovorí

V posledných rokoch sme svedkami neustáleho pokroku v oblasti umelé inteligencie (UI). Jedným z najnovších míľnikov je schopnosť ChatGPT, populárneho nástroja vyvinutého spoločnosťou OpenAI, čítať svoje odpovede nahlas. Táto inovácia otvára dvere k novým možnostiam využitia UI v našom každodennom živote.

Nová dimenzia komunikácie

Predstavte si, že môžete komunikovať s umelou inteligenciou rovnako prirodzene, ako keby ste hovorili s priateľom. ChatGPT teraz dokáže svoje textové odpovede nielen zobrazovať, ale aj vysloviť nahlas, čo znamená prelom v interakcii medzi človekom a strojom. Táto funkcia je dostupná na zariadeniach s operačnými systémami iOS a Android, čo umožňuje širšiemu spektru používateľov využívať hlasové odpovede v reálnom čase.

Ako to funguje?

Základom tejto technológie je pokročilý textový a hlasový syntetizátor, ktorý dokáže premeniť textové odpovede generované ChatGPT na prirodzene znejúci hlas. Používatelia môžu jednoducho položiť otázku hlasom alebo textom a ChatGPT odpovie nahlas, čím sa zjednodušuje a zefektívňuje interakcia.

Praktické využitie

Možnosti využitia tejto technológie sú takmer neobmedzené. Od vzdelávania, kde môže ChatGPT pomôcť študentom s učením nahlas, až po pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí teraz môžu interagovať s umelou inteligenciou bez potreby čítania textu na obrazovke. Ďalej môže slúžiť ako asistent pri varení, čítaní správ alebo dokonca pri učení nových jazykov.

FAQ

Q: Je funkcia hlasového výstupu dostupná na všetkých zariadeniach?
A: Áno, táto funkcia je dostupná na zariadeniach s operačnými systémami iOS a Android.

Q: Môže ChatGPT odpovedať na otázky hlasom v rôznych jazykoch?
A: V súčasnosti je schopnosť odpovedať hlasom primárne v angličtine, ale očakáva sa rozšírenie na ďalšie jazyky.

Q: Je používanie tejto funkcie spoplatnené?
A: Informácie o prípadnom spoplatnení tejto služby neboli poskytnuté, odporúčame kontaktovať OpenAI pre najnovšie informácie.

Vysvetlenie použitých pojmov

  • Umelá inteligencia (UI): Odvetvie informatiky, ktoré sa zaoberá vytváraním inteligentných strojov, schopných vykonávať úlohy, ktoré typicky vyžadujú ľudskú inteligenciu.
  • Textový a hlasový syntetizátor: Technológia umožňujúca premenu textu na hovorené slovo.
  • Interakcia človek-stroj: Komunikácia alebo vzájomné pôsobenie medzi ľudským používateľom a počítačovým systémom, programom alebo zariadením.

Táto inovácia predstavuje významný krok vpred v oblasti prístupnosti a interaktivity umelé inteligencie, čím sa otvárajú nové možnosti pre jej využitie v každodennom živote.

Miroslava Petrovičová