Google Chrome prináša tri nové funkcie založené na umelej inteligencii

Google Chrome prináša tri nové funkcie založené na umelej inteligencii

Google Chrome, populárny internetový prehliadač, sa rozhodol vylepšiť používateľský zážitok prostredníctvom troch nových funkcií založených na umelej inteligencii (AI). Tieto inovácie sú zamerané na zlepšenie organizácie, písania a personalizácie prehliadača.

Prvou novinkou je funkcia nazvaná „skupiny kariet“, ktorá umožňuje používateľom organizovať veľké množstvo otvorených kariet. Chrome automaticky navrhne a vytvorí skupiny na základe otvorených kariet, čo je obzvlášť užitočné pri práci na viacerých projektoch súčasne alebo pri plánovaní cesty. Používatelia môžu túto funkciu aktivovať kliknutím pravým tlačidlom myši na otvorenú kartu a výberom možnosti „Organizovať podobné karty“1.

Druhou novou funkciou je asistent písania založený na AI, ktorý má pomôcť používateľom písať s väčšou istotou vo verejných priestoroch, ako sú online recenzie, príspevky na sociálnych médiách alebo e-maily spoločnostiam. Používatelia môžu požiadať o pomoc pri písaní kliknutím pravým tlačidlom myši na akékoľvek textové pole v Chrome a výberom možnosti „Pomôž mi písať“1.

Poslednou novinkou je schopnosť vytvárať vlastné témy pomocou AI, čo je inšpirované trendom AI-generovaných tapet, ktorý odštartoval Google Pixel 8. Používatelia budú môcť vytvárať témy na základe nálad, farieb, umeleckých štýlov a ďalších kritérií prostredníctvom výberu zo zoznamu predvybraných slov. Na nastavenie AI-vytvorenej témy sa musíte presunúť do panela „Prispôsobiť Chrome“, vybrať „Zmeniť tému“ a potom „Vytvoriť s AI“1.

Často kladené otázky

Čo je umelej inteligencie (AI)?
Umelá inteligencia (AI) je oblasť informatiky, ktorá sa zaoberá vytváraním a vylepšovaním strojov a softvéru, ktoré dokážu simulovať ľudskú inteligenciu.

Čo sú skupiny kariet v Google Chrome?
Skupiny kariet sú funkcia v prehliadači Google Chrome, ktorá umožňuje používateľom organizovať otvorené karty do skupín na základe podobnosti obsahu.

Ako funguje asistent písania založený na AI?
Asistent písania založený na AI je nástroj, ktorý pomáha používateľom vylepšiť ich písanie tým, že poskytuje návrhy a korekcie na základe analýzy textu.

Ako môžem vytvoriť vlastnú tému v Google Chrome pomocou AI?
Na vytvorenie vlastnej témy pomocou AI v Google Chrome musíte ísť do panela „Prispôsobiť Chrome“, vybrať „Zmeniť tému“ a potom „Vytvoriť s AI“. Potom môžete vybrať z preddefinovaných možností na základe nálad, farieb, umeleckých štýlov a ďalších kritérií.

Vysvetlenie použitých termínov

Umelá inteligencia (AI): Technológia, ktorá umožňuje strojom a softvéru simulovať ľudskú inteligenciu a vykonávať úlohy, ktoré normálne vyžadujú ľudskú inteligenciu, ako je učenie, rozhodovanie, spracovanie jazyka, vizuálne vnímanie a rozpoznávanie reči.

Skupiny kariet: Funkcia v prehliadači Google Chrome, ktorá umožňuje používateľom organizovať otvorené karty do skupín na základe podobnosti obsahu.

Asistent písania založený na AI: Nástroj, ktorý používa umelej inteligencie na analýzu textu a poskytovanie návrhov a korekcií na zlepšenie písania používateľa.

Téma: V kontexte prehliadača Google Chrome je téma súbor, ktorý určuje vzhľad prehliadača, vrátane farieb, obrázkov a štýlov.

Samuel Takáč