Čo znamená firmvér?

Čo znamená firmvér?

Firmware je kľúčovým prvkom všetkých našich digitálnych zariadení, od mobilných telefónov po chladničky. Ale čo to vlastne je?

Firmware je typ softvéru, ktorý je špeciálne navrhnutý pre konkrétne hardvérové komponenty. Je to most medzi hardvérom a softvérom, ktorý umožňuje zariadeniam fungovať efektívne a bezproblémovo.

Firmware je často predinštalovaný výrobcom a je uložený v pamäti zariadenia, ktorá nie je ľahko prístupná alebo modifikovateľná používateľmi. Tento softvér je zodpovedný za základné funkcie zariadenia, ako je napríklad zapnutie a vypnutie, riadenie teploty v chladničke alebo pripojenie k Wi-Fi sieti.

Aj keď je firmware často skrytý pred očami bežného používateľa, jeho úloha v digitálnom svete je neoceniteľná. Bez neho by naše zariadenia neboli schopné správne fungovať.

FAQ:

 1. Čo je firmware?
  Firmware je typ softvéru, ktorý je špeciálne navrhnutý pre konkrétne hardvérové komponenty. Je to most medzi hardvérom a softvérom, ktorý umožňuje zariadeniam fungovať efektívne a bezproblémovo.
 2. Kde je firmware uložený?
  Firmware je uložený v pamäti zariadenia, ktorá nie je ľahko prístupná alebo modifikovateľná používateľmi.
 3. Akú úlohu má firmware?
  Firmware je zodpovedný za základné funkcie zariadenia, ako je napríklad zapnutie a vypnutie, riadenie teploty v chladničke alebo pripojenie k Wi-Fi sieti.

Vysvetlenie pojmov:

 • Firmware: Typ softvéru, ktorý je špeciálne navrhnutý pre konkrétne hardvérové komponenty. Je to most medzi hardvérom a softvérom, ktorý umožňuje zariadeniam fungovať efektívne a bezproblémovo.
 • Hardvér: Fyzické komponenty počítača alebo iného elektronického systému.
 • Softvér: Súbor inštrukcií, ktoré počítač používa na vykonávanie konkrétnych úloh.

Samuel Valach