Môžete sa nám a našim čitateľom predstaviť a povedať pár slov o Vás a o vašej firme?

Portál Praxuj.sk funguje od januára tohto roku. Našim hlavným poslaním je prepájať vysokoškolských študentov so zamestnávateľmi. Portál tak funguje ako priestor, kde sa obe strany môžu stretnúť a hľadať najideálnejšie riešenia realizácie svojich predstáv. Práve študentské stáže sú totiž ideálnym spôsobom ako prepojiť teoretické poznatky nadobudnuté v škole s reálnou praxou.

Prečo a ako ste sa rozhodli založiť praxuj.sk?

Celý nápad, prečo založiť tento portál vznikol ako reakcia na dlhodobú frustráciu mladých ľudí na Slovensku. My sami sme študenti a preto veľmi citlivo vnímame problémy uplatnenia mladých ľudí. Práve oni si tu v mnohých prípadoch nevedia predstaviť svoju budúcnosť, a tak sa rozhodnú rozvíjať svoj potenciál inde vo svete. Našou odpoveďou na spomenutú dilemu je práve dodať mladým ľuďom dôvod a motiváciu, prečo zostať na Slovensku. Zároveň chceme ukázať zamestnávateľom, že práve v študentoch je najväčší potenciál pre dlhodobý rozvoj ich podnikania.

zdroj: praxuj.sk

Čo môže u Vás študent nájsť a čo mu ponúkate?

Na našom portáli študenti nájdu viacero študentských stáží, v rôznych odborov. Snažíme sa teda ponúkať čo najpestrejší výber ponúk odborných stáží. Od spustenia sme spolupracovali s viac ako 100 zamestnávateľmi a sprostredkovali niečo cez 120 stáží. Sme preto radi, že záujem o vysokoškolákov na Slovensku je.

Aké firmy ponúkajú prax na vašom portáli?

Väčšina ponúk, ktoré sa na portáli objavujú sa týka spoločenských vied, za čo sme radi, keďže tam je problém s uplatnením najväčší. Tu sa vyskytujú spoločnosti ako Globsec, Zastúpenie Európskej komisie, Mesa 10 či Demagog.sk. Nasledujú však aj ponuky z oblasti IT a firmy ako Dell a IBM. Sme radi však aj za menej známe malé firmy, ktoré zvyknú hľadať ekonómov, marketérov a správcov sociálnych sietí.

Ako  vnímate aktuálnu situáciu v školstve? Je čerstvý absolvent alebo študent pripravený do zamestnania ihneď po doštudovaní? Pripraví ho škola dostatočne?

Väčšina študentov sa sťažuje na nadmernú teoretickú záťaž výučby a zamestnávatelia v prieskumoch kritizujú praktickú výučbu na Slovensku.  Nedostatočná prax býva najčastejším dôvodom neuplatnenia absolventa vysokej školy. Toto hovoria prieskumy, ktoré sa realizovali v minulosti, bohužiaľ sa táto situácia výrazne nezlepšila.

zdroj: praxuj.sk

Spolupracujete aj priamo s Vysokými školami na Slovensku?

Z vysokých škôl spolupracujeme hlavne s Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, pričom sa usilujeme o nadviazanie spolupráce s každou vysokou školou či univerzitou, ktorej sa náš portál páči/ ktorá by mala záujem využívať naše služby.

Čo by ste odkázali študentom a celkovo mladým ľuďom, aby boli v živote čo najúspešnejší?

Akákoľvek zmysluplné aktivita, ktorú človek urobí popri škole môže byť hodnotená len pozitívne. Myslíme si, že ľudia sa v súčasnosti najviac odlíšia od ostatných tým, že urobia vo svojom voľnom čase niečo navyše, hoci to na prvý pohľad môže vyzerať náročne.

(Visited 341 times, 1 visits today)

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *