Kontakt

Neváhaj a napíš nám, čo máš na srdci.

Fakturačné údaje:

Pixelab, s.r.o

Staničná 194

022 01 Čadca

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 68550/L